Wespen

Wespen zijn nuttig

Als u zou vragen hoe mensen over wespen denken zullen de meesten aangeven dat ze er een hekel aan hebben. De meeste mensen zullen wespen zonder aarzelen proberen te doden. De waarheid is echter dat we niet zonder wespen kunnen omdat ze zo belangrijk voor ons zijn. Op deze pagina wordt uitgelegd waarom we wespen beter kunnen "beheren" en "managen" in plaats van uitroeien.

Wespen zijn bestuivers

Lang voordat de mens op aarde kwam waren er al wespen. Ze zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Wespen zijn belangrijke bestuivers van planten en bloemen. Dit wordt steeds belangrijker nu het slecht gaat met de bijenpopulaties. In het voorjaar als de jonge koninginnen uit hun winterslaap komen voeden ze zich met nectar uit planten en later in het seizoen als voor de wespenvolken de "zoete periode" aanbreekt dan bestuiven ze laatbloeiende planten zoals bijvoorbeeld laatbloeiende aardbeien en frambozen.

Bron: Waspbane.com

Wespen zijn ongediertebestrijders

Tijdens de "jagende periode" van het wespenvolk doden wespen miljoenen tonnen schadelijke insecten per jaar. Vliegen, muggen, teken, luizen, rupsen enz. Wist u dat een gemiddeld wespennest (ter grootte van een basketbal) 4000 tot 5000 kilo insecten doodt in 1 jaar. En dat er gemiddeld 250 wespennesten per vierkante kilometer voorkomen. Als we dus jonge koninginnen wegvangen in het voorjaar of massaal wespen doden in de zomer lopen we een enorm risico op grootschalige insectenplagen. Die plagen kunnen ons, onze dieren of onze gewassen enorm aantasten. Oogsten kunnen verloren gaan en ziektes kunnen uitbreken onder ons en onze dieren. Wespen houden muggenpopulaties in toom evenals teken en dazenpopulaties. Het zal in eerste instantie raar klinken, maar wespen beschermen ons en onze dieren en gewassen. Dankzij de wespen blijft het aantal gevallen van bijvoorbeeld de ziekte van Lyme beperkt.

Bron: Waspbane.com

Wespen zijn onmisbare schakels in de koolstof keten

Omdat wespen voor de bouw van hun nest hout nodig hebben (ze maken daar papier van), zijn ze een belangrijke schakel in de afbraak van dood hout (dode bomen) in de bossen. Het dode hout vergaat dan sneller en maakt weer plaats voor nieuwe planten. Dit is een onmisbaar proces in de koolstofketen van onze natuur. Zonder dit proces zullen de bossen dichtslibben met dood hout en hebben jonge planten weinig kans om uit te groeien.

Wespen helpen fruit te vermeerderen

Wespen helpen fruitbomen om hun zaden te verspreiden. Wespen eten eigenlijk geen fruit. Dat zal u vast raar in de oren klinken want iedereen heeft wel eens gezien dat wespen pruimen en perenbomen aanvallen voor het fruit. Ze eten het fruit echter niet. De monddelen van een wesp zijn namelijk niet gebouwd om vast voedsel te eten. Een wesp kan alleen vloeibaar voedsel nuttigen. Als wespen fruit aanvallen dan gebruiken ze hun kaken om het vruchtvlees weg te schrapen om zo het sap te kunnen drinken. Het vruchtvlees valt op de grond en bemest de bodem. Zo ontstaan er ideale omstandigheden om de zaden van de fruitboom te laten groeien.

Wespen houden bijenvolken sterk

Wespen doden bijen tijdens de "jagende periode". Ook vallen ze bijenvolken aan tijdens de "zoete periode" voor hun honing. Toch houden ze op die manier het bijenras sterk. Ze pakken namelijk de zwakke volken die vaak al ziek zijn. Door de zieke volken te doden voorkomen ze dat de ziektes zich verspreiden en dat is dan uiteindelijk weer goed voor de bijenpopulatie.

Wespen ruimen kadavers op

Wespen ruimen tijdens de "jagende periode" ook kadavers op. Het vlees voeden ze aan de larven, net als de insecten. Hiermee voorkomen ze ziekteverspreiding door rottend vlees.

Bron: Waspbane.com

Wespen zijn gevaarlijk

Ondanks dat wespen heel nuttig zijn voor ons, kunnen ze ook gevaarlijk zijn. Daarom moeten we ons op een verantwoorde manier beschermen tegen de wespen.

Dit zijn de redenen waarom we ons moeten beschermen tegen het gevaar van wespen!

In de Benelux zien we elk jaar:

Medische hulp

100.000 tot 200.000 mensen die worden gestoken door wespen en medische hulp zoeken bij artsen, drogisten, verplegers en EHBO-ers. Deze mensen worden behandeld met antihistaminica, antibiotica, steroïden, ontstekingsremmers en pijnstillers. 4 van de 10 mensen heeft een bepaalde mate van allergische reactie.

Ziekenhuisopnames

500 mensen die gestoken worden en in het ziekenhuis belanden om redenen als anafylaxie (shock door allergische reactie), nierfalen, Guillain Barre syndroom (snel ontwikkelende spierzwakte, gevoelsstoornis of zelfs verlamming), blindheid, gezwollen ledematen die operatief behandeld moeten worden, levensbedreigende infecties en amputaties. 500 mensen die gestoken worden belanden in het ziekenhuis voor een hartinfarct dat veroorzaakt is door een allergische reactie op een wespensteek (Kounis syndroom). Wilt u meer informatie over het Kounis Syndroom klik dan hier.

Doden

6 mensen die sterven door anafylaxie of vergiftiging.

Een schatting is dat er elk jaar 500 mensen sterven aan een hartinfarct dat eigenlijk veroorzaakt is door een wespensteek (Kounis syndroom). Omdat de wespensteek tot wel 14 dagen eerder geweest kan zijn wordt de diagnose hartinfarct ten onrechte gesteld. (Cijfers zijn gerelateerd aan Engeland waar al jaren onderzoek wordt gedaan naar Kounis).

Voedselvergiftiging

Wespen komen tijdens de "jagende periode" in aanraking met kadavers en uitwerpselen (waar insecten op zitten) en de "zoete periode" met afval. Hier kunnen ze bacteriën oplopen zoals E-coli waarmee ze ons voedsel besmetten. Dit heeft een verhoogde kans op voedselvergiftiging voor de mens.

Het is een interessant feit dat de overgrote meerderheid van mensen wordt gestoken buitenshuis in de buurt van voedsel door zogenaamde hinderlijke wespen. Verhoudingsgewijs worden er maar weinig mensen gestoken in de buurt van wespennesten. Mensen die gestoken worden in de buurt van wespennesten zijn over het algemeen de ongediertebestrijders die een nest proberen te bestrijden.

Gezien het feit dat er wel 250 wespennesten per vierkant kilometer voorkomen en dat wespen tot wel 3 kilometer van hun nest wegvliegen om voedsel te zoeken, kunnen we op een willekeurige plek waar voedsel wordt genuttigd, wespen van meer dan 10.000 wespennesten op bezoek krijgen. De bestrijding van enkele tientallen of zelfs honderd van die nesten zal dus niet helpen een probleem van hinderlijke wespen op te lossen. Als er een probleem is met hinderlijke wespen is de WaspBane® wespenval de enige oplossing.

Ondanks alle cijfers die hier staan is het belangrijk niet in paniek te raken over mogelijke wespensteken. Slechts 1 op de 125 steken heeft een serieuze reactie als gevolg. Dat betekent niet dat u onnodig risico moet lopen met wespen. Als u ergens bij een horecagelegenheid in de buurt van voedsel bent en u heeft te maken met hinderlijke wespen dien dan een klacht in bij het management. Zij zouden er voor kunnen zorgen dat u ongestoord uw consumptie kunt nuttigen.

Levenscyclus van de wesp

Wespen kunnen zich anders gedragen afhankelijk van de levenscyclus waarin ze zich bevinden. Om wespen te kunnen "beheren" is het belangrijk dat we begrijpen hoe en waarom ze zich zo gedragen in de verschillende levenscycli.

De levenscyclus van een wesp kun je globaal verdelen in 4 stappen. De stappen zijn echter niet duidelijk gekaderd en lopen geleidelijk in elkaar over. Bovendien zijn ze afhankelijk van het weer en kunnen daarom het ene jaar in vergelijking met het andere jaar wel 3 maanden in tijd verschillen.

Winterslaap

(Deze cyclus kan variëren tussen begin september en eind april)

De eerste cyclus is de winterslaap. Een wespenvolk sterft in de loop van de winter uit. Niet door de kou, maar door verhongering door gebrek aan eten. Alleen bevruchte koninginnen kunnen de winter doorkomen in een winterslaap. Koninginnen overwinteren op beschutte plaatsen. Slechts 1 op de 200 koninginnen komt de winter door. Zij hebben de perfecte plek voor de winterslaap uitgezocht. Spinnen doden veel wespenkoninginnen omdat zij namelijk ook op deze plaatsen schuilen. Zachte winters zijn funest voor de koninginnen. Als de jonge koningin door de zachte winter vroeg in het voorjaar ontwaakt zal ze verhongeren omdat er nog geen bloeiende planten zijn. Ook kunnen ze in een zachte winter worden aangetast door schimmels. Daarom zijn strenge winters goed voor de wespenpopulatie, dit in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht. Een koningin ontwaakt als de temperatuur in de schaduw boven de 10 graden celsius komt.

Een kolonie stichten

(vanaf het begin van maart tot aan het einde van mei)

Als de wespenkoningin uit haar winterslaap komt heeft ze maar één ding aan haar hoofd en dat is zo snel mogelijk een kolonie stichten. Voor haar is dat een dodelijke race tegen de klok die door de meesten echter wordt verloren. Ze moet nektar zoeken om zichzelf te voeden, maar ook een geschikte plek vinden om een nest te bouwen. Dit betekent duizenden vluchten maken om hout te verzamelen en tot papier te kauwen om het nest te kunnen bouwen. Het eerste dat ze bouwt is de basis van de kraamafdeling (de raten). Al voordat de eerste raten klaar zijn heeft ze verschillende eitjes gelegd. Ze wil het broedsel zo snel mogelijk groot krijgen in deze race tegen de klok. Daarna gaat ze door met de afbouw van de raten en het nest. Volwassen wespen eten graag zoete vloeistoffen. In het vroege voorjaar vinden de koninginnen dat in de vorm van nectar uit planten en bloemen. Dat maakt hen belangrijke bestuivers. Dat verandert als haar larven uit de eitjes komen. De larven hebben proteïnen (eiwitten) nodig om te groeien waardoor het gedrag van de koningin verandert. Ze begint nu met de jacht op andere insecten om de larven te voeren. Omdat ze nu behalve hout verzamelen ook op insecten moet jagen heeft ze geen tijd meer om zichzelf te voeden. De natuur heeft daar uiteraard een mooie oplossing voor gevonden! Het skelet van insecten bestaat uit chitine wat gemaakt is van samengeperste suikers. Als de larven de insecten opeten zetten ze de chitine om in eetbare suikers waarmee de koningin zich kan voeden. Wespen zijn opmerkelijke en intelligente insecten. De larven helpen niet alleen de koningin te voeden, ze kauwen ook het hout dat de koningin verzameld heeft tot papier. De koningin kan zo andere taken uitvoeren. Als het hout tot papier is gekauwd kan de koningin het gebruiken voor de bouw van het nest. Zo draagt elk individu vanaf het begin bij aan de stichting van een kolonie.

De groei van het nest

(vanaf begin april tot aan eind november)

De start van de groei van het nest begint pas echt als er genoeg werksters zijn ‘geboren’ en de dagelijkse routine van het nest op zich kunnen nemen. Vanaf dan blijft de koningin in het nest. Haar taak wordt het leggen van eitjes en het organiseren van de werkzaamheden van haar volk. Ze heeft de race tegen de klok gewonnen en het nest heeft een grote kans om te volgroeien. Werksters hebben een complexe serie taken. Jongere werksters houden het nest schoon, andere verzamelen hout voor de nestbouw. Er zijn werksters die water halen om de buitenkant van het nest nat te maken en weer andere werksters wapperen met hun vleugels om het water te laten verdampen om daarmee het nest te koelen. Ook zijn er werksters die insecten vangen en kadavers afbreken om de larven te voeren. De larven voeden op hun beurt de werksters weer met de zoete restantvloeistof van de verteerde insecten. Andere werkster helpen de jonge wespen op de kraamafdeling met de ‘geboorte’ en weer anderen bewaken het nest en zijn dus portiers. Ook zijn er werksters die de bevelen van de koningin communiceren met het volk en haar verzorgen. Een wespenvolk is een strak georganiseerde en gestructureerde samenleving. Het nest zal blijven groeien tot de koningin besluit dat ze aan het nageslacht gaat beginnen. Tot dat moment zal het wespenvolk op insecten blijven jagen.

De voortplanting

(Vanaf de derde week van juli tot aan begin december)

Dan komt de tijd dat de koningin besluit te gaan beginnen aan het nageslacht. Dat betekent dat er nieuwe koninginnen en darren (mannetjes) worden geproduceerd die moeten zorgen voor het voortbestaan van de soort. Wat de prikkel is dat ze dit besluit neemt is niet bekend, maar het opmerkelijke is dat het gecoördineerd is met alle andere wespenvolken en zelfs landelijk kan zijn. Het kost een wespenvolk een paar weken om een nageslacht te produceren. Om dat tijdstip te laten samenvallen met alle andere wespenvolken is een precieze complexe planning vereist die wij nog lang niet hebben begrepen.

De koningin moet besluiten welke eitjes worden bevrucht, niet bevruchte eitjes worden de darren. Bevruchte eitjes worden vrouwelijke larven (meestal werksters), de koningin bepaalt welke vrouwelijke larven ze verandert in koninginnen. Hoe ze dat doet weet niemand zeker, maar er wordt gedacht dat ze de vrouwelijke larven voedt met een speciaal hormoon. Alle werksters zijn vrouwtjes en alhoewel ze niet bevrucht zijn kunnen ze wel eitjes leggen. De koningin zal normaal gesproken deze eitjes vernietigen, maar in deze tijd van het jaar laat ze het toe dat sommige van deze werkster-eitjes worden gespaard. Dat worden dus darren.

Als het nageslacht is geproduceerd dan wordt het nageslacht vrij gelaten op precies dezelfde tijd dat alle andere wespenvolken dat ook doen. Het nageslacht van de volken komt samen in grote voortplantingszwermen. Het is gezien dat als dit gebeurt op een heuvel deze wespen tijdens het paren van de heuvel afrollen. Dit wordt in Engeland “hill tipping” genoemd. Zulke paringszwermen duren maar heel kort en de darren sterven binnen enkele uren na de paring. Als zulke zwermen verschijnen op particulier terrein is de eerste logische reactie om een ongediertebestrijder te bellen om ze te bestrijden. Jammer genoeg zullen zulke acties de koninginnenpopulatie sterk terugdringen voor de toekomst en grote insectenplagen tot gevolg kunnen hebben. Gezien het feit dat zulke zwermen hooguit een paar uur duren kun je ze beter met rust laten en ze op een natuurlijke manier laten verspreiden.

Als de nieuwe koninginnen hebben gepaard gaan ze op zoek naar een schuilplaats voor hun winterslaap tot het volgende voorjaar. Jonge koninginnen gaan nooit terug naar hun nest.

Als het oude nest het nageslacht heeft vrij gelaten, dan is het nest ‘volgroeid’. Een volgroeid wespennest gedraagt zich compleet anders. De oude koningin is gestopt met eitjes leggen en voor het eerst zijn er geen larven meer. Zonder larven is er geen voedsel meer voor de volwassen wespen en die hebben honger. De werksters gaan dan op zoek naar zoete vloeistof elders. De natuur laat dit weer samenvallen met de tijd dat het fruit rijp is en bepaalde planten bloeien. Het valt echter ook samen met de tijd dat wij mensen van buitenactiviteiten genieten waarbij voedsel en drank wordt genuttigd. Belangrijk is dat deze wespen al aan het aftakelen zijn en dat bestrijden van deze wespen geen invloed heeft op het voortbestaan van de soort. Dat is ook de reden waarom de WaspBane® wespenval ecologisch verantwoord is omdat die zich richt op deze werkloze hinderlijke werksters.

Voedingsgedrag

Het voedingsgedrag van wespen hangt direct samen met hun anatomie en hun levenscyclus. Wespen hebben grote sterke kaken die mensen vaak verwarren met een bek. Deze kaken zijn echter meer verwant met de klauwen van een krab. Het enige verschil is dat ze vast zitten aan het hoofd van de wesp. De echte monddelen zitten achter de kaken. Wespen hebben een snuit en is in feite een serie van buisjes om te zuigen. Dit betekent dat volwassen wespen alleen vloeibaar voedsel kunnen nuttigen. Vanwege de manier waarop wespen vliegen hebben ze grote hoeveelheden zoete vloeistoffen nodig die vol zitten met voedzame suikers. In het vroege voorjaar vinden de jonge koninginnen dit in de nectar van bloeiende planten. In het late voorjaar en de zomer vinden de volwassen wespen dit bij de larven die de chitine van de insectenskeletten omzetten in vloeibare suikers. Vanaf de late zomer vinden de wespen dit bij rijp fruit en bloeiende planten en bij mensen die buiten voedsel en drank nuttigen.

De jagende periode:

Wespen gebruiken verschillende technieken als ze aan het jagen zijn. Wespen zoeken willekeurig naar verborgen insecten, ze kruipen door het gras, kijken aan de onderkant van bladeren, zoeken in kieren en barsten van hout, op takken en twijgen, maar ook op composthopen en uitwerpselen. Ze kunnen vraatschade aan bladeren waarnemen en gaan dan op zoek naar de oorzaak zoals bijvoorbeeld rupsen. Wespen jagen ook op zicht en achtervolgen vliegen en muggen en andere vliegende insecten. Ze stelen zelfs insecten die gevangen zitten in spinnenwebben, zonder zelf verstrikt te raken in het web. Wespen strippen ook kadavers en ontdoen deze van het vlees in enkele uren. Tijdens de jachtperiode van het wespenvolk doden wespen zo'n 4000 tot 5000 kg insecten.

Zoete voeding:

Nadat het wespennest is volgroeid (als er geen larven meer in het nest zitten) zijn wespen gedwongen om zoete voeding ergens anders te zoeken. In de natuur valt dat samen met het rijpe fruit en bloeiende planten, maar ook met de honingvoorraad van de bijenvolken. Maar het is vooral de periode dat mensen buiten recreëren met eten en drinken. Dan komen ze in conflict met mensen en worden ze hinderlijk. Wespen vinden suiker door hun reukvermogen en volgen een reukspoor naar de bron. Een manier om dit risico te verkleinen is voedsel af te dekken zodat de geur zich minder verspreidt en de kans verkleint dat wespen die sporen opvangen. Ook het opruimen van afval en schoonmaken nadat gemorst is verkleint het risico.

Zwermvoeding:

Een heel belangrijk aspect om te begrijpen is dat wespen doen aan ‘zwermvoeden’. Als er meer voedsel is dan 1 wesp kan meenemen zal de wesp teruggaan naar het nest en andere nestgenoten halen om als team de gevonden lekkernij zo snel mogelijk te verzamelen. De reden hiervoor is dat er op elke vierkante kilometer zo'n 200 tot 300 wespennesten zitten en de onderlinge concurrentie dus enorm is. Eén enkele wesp kan namelijk niets tegen deze concurrentie beginnen en kan zijn gevonden voedselbron niet in zijn eentje verdedigen tegen andere volken.

Het is een typische manier van verkennend en zwermvoedend gedrag. Dat betekent dat als een wesp voedsel heeft gevonden en niet wordt verhinderd om terug te keren naar het nest het zeker is dat binnen een korte tijd een aanzienlijke zwerm wespen terugkeert om dat voedsel te komen halen en te verdedigen. De grootte van die zwerm zal afhangen van hoeveel voedsel er elders voor handen is. Hoe kleiner dat aanbod, hoe groter de zwerm zal zijn.

Geprogrammeerde voeding:

Zodra een wesp voedsel heeft gevonden wordt ze automatisch geprogrammeerd om terug te keren naar die voedingsbron zolang die niet op is en zal ze andere voedingsbronnen negeren. De reden is simpel. Een voedselbron zoeken en verzamelen kost veel energie en om in leven te blijven zal een wesp dus meer energie moeten verzamelen dan verbruiken. Praktisch gezien betekent dit dat als een wespenzwerm geprogrammeerd is op een bepaalde voedselbron, deze wespen andere voedselbronnen zullen negeren totdat de voedselbron op is of verdwenen is. Dus negeren ze ook een wespenval (hoe efficiënt deze ook mag zijn!). Een belangrijke strategie is als wespen zwermvoeden, deze voedselbron te verwijderen en te vervangen door de WaspBane® wespenval en deze op exact dezelfde plek te plaatsen. Alle wespen die geprogrammeerd zijn op die voedselbron zullen gevangen worden door de WaspBane®.

Navigeren:

Wespen zijn zeer nauwkeurig in het navigeren naar een voedselbron. Als een voedselbron is gevonden door een verkenner zal deze haar collega's daar naar toe navigeren met een nauwkeurigheid tot op enkele millimeters van de oorspronkelijke plek van de voedselbron. Dit wordt ‘point source navigation’ genoemd; het exacte punt van de originele bron. Je kunt zelfs 2 zwermen van 2 verschillende volken op enkele millimeters van elkaar hebben zitten. In tegenstelling tot ‘point source navigation’ bestaat er ook ‘terrain source navigation’; navigeren op een bepaald terrein. Dit gebeurt als de bronnen zich verplaatsen of bewegen. Voorbeelden hiervan zijn een bloembed of fruitboomgaard. Elke individuele voedselbron (bloem of vrucht) vormt samen een terrein met vele voedselbronnen die op verschillende momenten beschikbaar zijn omdat bloemen niet allemaal tegelijk bloeien en verschillende soorten fruit niet tegelijk rijp zijn.

Overweldigende voedselbron:

In sommige omstandigheden is er een overweldigende voedselbron die het bijna onmogelijk maakt wespen te beheersen. Bijvoorbeeld een 20 meter hoge lindeboom waar elk afzonderlijk blad een zoet sap uitzweet. Of klimop (Hedera) dat als de laatst-bloeiende plant van het seizoen, complete muren bedekt en massa's bloemen heeft die allemaal grote hoeveelheden heerlijk zoete nectar naar buiten pompen. Wespenvallen kunnen hier niet mee concurreren en vaak is dan de enige optie deze planten te verwijderen en te vervangen door niet sap zwetende bomen en andere, veiligere klimplanten.

Identificatie

Er zijn ontelbare aantallen verschillende soorten wespen. De overgrote meerderheid zijn solitair levende wespen die andere insecten als prooi hebben en om die reden hun voordeel hebben voor de mens. Vele van deze wespen zijn niet veel groter dan een speldenknop en worden vaak over het hoofd gezien of verwart met muggen. De wespen waar mensen zich het meest mee bezig houden zijn de sociale wespen die nesten bouwen en ons lastig vallen vanwege ons voedsel. Het is nog altijd zo dat mensen andere insecten aanzien voor wespen en dus is dit hoofdstuk geschreven om u te helpen de wespen te identificeren. Het is belangrijk te weten dat de WaspBane® wespenval effectief is tegen vespine wespen. Die leven in Noord en Centraal Europa en Noord Amerika. De WaspBane® wespenval is niet effectief tegen polistes (papier) wespen.

Vespine wespen:

Vespine wespen zijn relatief eenvoudig te herkennen, omdat ze over het algemeen een ovaalvormige vorm hebben die wat weg heeft van een rugbybal. Ze maken dichte omsloten nesten. Vespine wespen zijn ware sociale wespen en hebben 1 koningin die over het hele volk regeert.

Bron: Waspbane.com

Er zijn 3 ‘families’ van vespine wespen, de Vespula familie, de Dolichovespula familie en de Vespa familie.

Polistes wespen:

Polistes wespen kunnen worden onderscheiden van vespine wespen omdat ze lang en dun zijn. Met name in het midden tussen de thorax (borstkas) en de abdomen (onderlijf). In tegenstelling tot vespine wespen hebben deze wespen open ‘omgekeerde paraplu vormige’ nesten. Polistes wespen vormen kolonies van verschillende samenwonende koninginnen en hun gedrag zit halfweg tussen solitair en ware sociale wespen in. Polistes wespen komen in de warmere streken voor zoals Zuid Europa, de Mediterranen en Zuid en Centraal Amerika.

Bron: Waspbane.com

Het is de visie van het bedrijf WaspBane® dat de polistes wespen een belangrijke barrière zijn voor de verspreiding van de malaria-dragende muggen en dus voor de veiligheid van de mens belangrijk zijn. Daarom vangt de WaspBane® wespenval geen polistes wespen.

Andere insecten:

Bijen en met name honingbijen en metselbijen worden vaak verward met wespen. Je vindt honingbijen op bloemen waar ze zich voeden met nectar en soms op een schaaltje honing dat op tafel staat. Honingbijen zijn essentieel voor het bestuiven van onze gewassen en voorzien ons van honing en was. Metselbijen zie je als ze een nestje maken in gaatjes in stenen muren en hout. Ook kom je ze tegen in de ‘insectenhotels’ van bamboestokken die we massaal plaatsen. Daarom gaat het goed met de metselbijen de laatste jaren. Bij normaal gebruik vangt de WaspBane® wespenval geen honing- en metselbijen.

Zweefvliegen zijn ongevaarlijke vliegen die zich voeden op bloemen. Voor hun eigen veiligheid hebben ze een camouflage ontwikkeld en lijken daarom op wespen. Het grootste verschil, wat makkelijk is te zien, is dat zweefvliegen hun vleugels in een hoek van 90 graden op het lijf hebben staan. Ook hebben ze een ronde kop aan het einde van de zuigsnuit (zoals kamervliegen) en ze hebben geen kaken.

Wespennest

De WaspBane® wespenval is niet gemaakt om wespennesten te bestrijden en is geen vervanger voor een professionele ongediertebestrijder om een wespennest te bestrijden dat een gevaar vormt voor onze gezondheid. Heeft u een wespennest dat bestreden moet worden, klik dan hier voor een lokale ongediertebestrijder.

Het is interessant te weten dat als je de WaspBane® wespenval in de buurt van een wespennest plaatst, deze hoogstwaarschijnlijk niet eens een wesp vangt. De reden hiervoor zit in het gedrag van de wesp. Wespen voeden zich niet in de nabijheid van hun nest om geen vijanden aan te trekken richting hun nest. Daarom zullen de wespen van een nest, waar een WaspBane® wespenval bij wordt geplaatst, deze val negeren. De WaspBane® wespenval zal dan nog wel wespen van andere nesten aantrekken, maar deze worden dan door de portiers van het nabij gelegen nest verjaagd. Wees dus niet verbaasd als de WaspBane® wespenval niets vangt als u deze vlak bij een wespennest plaatst.

Belangrijk!

Verhoudingsgewijs worden er maar weinig mensen gestoken in de buurt van een wespennest. De overgrote meerderheid van mensen die gestoken wordt is door hinderlijke wespen in de buurt van voedsel. Wespennesten bestrijden op het verkeerde tijdstip van het seizoen of onzorgvuldig bestrijden vergroot de kans op hinderlijke wespen juist en veroorzaakt dus een groter risico gestoken te worden in de buurt van voedsel. Als wespennesten worden bestreden voordat ze zijn volgroeid is het aan te bevelen de WaspBane® wespenval te gebruiken tegen eventuele werkloze, hinderlijke wespen die als gevolg van de bestrijding zijn ontstaan.

Gezien het feit dat er 200 tot 300 nesten per vierkant kilometer zijn en dat wespen wel 3 kilometer van hun nesten kunnen vliegen, kunnen er wespen van wel 10.000 nesten bijdragen aan een hinderlijk wespenprobleem. Enkele wespennesten bestrijden lost een wespenprobleem dan ook vaak niet op.

De WaspBane® wespenval is geen vervanger voor het bestrijden van een nest. Als een wespennest op een riskante plek zit, waar het een gevaar voor mensen vormt, is het aan te bevelen dit nest te laten bestrijden door een professionele ongediertebestrijder.

Als u een nest ontdekt, dat geen direct gevaar is voor de mens, dan is het verstandiger dit niet te laten bestrijden. Wespen zijn ook heel nuttige insecten en u draagt niet bij aan het ontstaan van werkloze, hinderlijke wespen.